Watertoren

Schoon drinkwater en primaire medische zorg zijn primaire levensbehoeften. In Gambia zijn beide niet vanzelfsprekend. Met het Village Development Committee (VDC) van Tintinto is een plan gemaakt om een watertoren en een medische post in Tintinto te bouwen. Hierbij zal eerst de watertoren moeten worden gebouwd, omdat schoon stromend water nodig is voor de medische post.

Schoon drinkwater uit een kraan is in Gambia niet de standaard. Water komt vaak uit waterputten die bewoners zelf graven. Dit is gevaarlijk werk, en levert geen schoon water op.

In grote steden wordt de watervoorziening vaak op een professionelere manier aangepakt. In deze steden worden watertorens geplaatst waar schoon water zonder handmatig pompen uit komt, een eeuwenoude maar effectieve methode.

In kleinere dorpen is een watertoren vaak nog onhaalbaar. Het VDC van Tintinto wil graag een watertoren bouwen voor het dorp. Bonfari denkt net als het VDC dat een watertoren erg goed zou zijn voor de ontwikkeling van Tintinto.

Stichting Bonfari wil in samenwerking met het VDC een watertoren realiseren. Hiertoe moeten een aantal stappen worden ondernomen:

  1. een borehole graven;
  2. zonnepanelen plaatsen voor de electrische pomp + plaatsen pomp;
  3. pijpleidingen aanleggen;
  4. toren opbouwen + plaatsen watertank;
  5. waterkranen aanleggen op strategische plekken in het dorp.