De watertoren staat! - Doneer nu voor de laatste fase

Vanaf begin oktober 2022 is Bonfari druk bezig geweest met het realiseren van schoon drinkwater in Tintinto. Op het moment is er nog 3800 euro nodig om de resterende 2 km aan leiding en wateraansluitingen te financieren. Met dit geld kunnen we ongeveer 1500 mensen van schoon drinkwater voorzien.

Een overzicht van de hoogtepunten die al wel, mede door onze donateurs, mogelijk zijn gemaakt:

  • Een waterleidingnetwerk van 1,1 km is aangelegd. Hierbij hebben op sommige momenten wel 75 dorpelingen tegelijk geholpen met het graven van geulen. 
  • Een watertoren met een capaciteit van 10.000 liter is gebouwd. De toren zelf is zo ontworpen dat capaciteitsuitbreidingen mogelijk zijn in de toekomst.
  • Een pomp die tot 60.000 liter aan water kan oppompen is geïnstalleerd in een borehole op 40 meter diepte. De pomp werkt op elektriciteit geleverd door 8 zonnepanelen. 
  • Er is een 6 koppig water committee opgericht die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het waternetwerk.

Op het moment zijn vrijwilligers Feike en Sicco weer terug in het koude Nederland! Sigrid en Pepijn nog druk bezig met hun eigen projecten, en de afronding van het watertoren project. Deze vier gazanten zullen u kunnen vertellen dat het allerbelangrijkste gedeelte van vrijwilligerswerk in Tintinto het contact met de lokale bevolking is. Goed contact en vertrouwen is de bron waaruit vruchtbare samenwerking ontstaat, het gene wat de mogelijkheid bied om projecten op de Bonfari manier uit te voeren.

Omdat Feike en Sicco voor hun eerste keer afreisden richting Tintinto was alles nieuw voor hen, zo ook de mensen. In hun eerste weken legden ze contact met de Village Development Committee (VDC), een soort dorpsraad van Tintinto. De meeste dorpen in Gambia hebben zo’n VDC die als doel heeft om de levensstandaard in de gemeenschap te verbeteren. In Tintinto wordt deze al 7 jaar geleidt door Omar Bah. De VDC komt maandelijks bij een en in deze besprekingen was de noodzaak voor een watervoorziening al vaker naar boven gekomen als een urgent probleem. Probleem: de installatie kosten. De onderhoudskosten van zo’n systeem zijn te overzien en kan door de lokale bevolking betaald worden. Zoals bekend heeft Bonfari de gebudgetteerde 17.500 euro kunnen verzamelen in samenwerking met Wilde Ganzen. Zodoende de vraag, hoe gaat dit geld goed uitgegeven worden?

Tijdens dit project is naast de Bonfari visie, het ECO principe gehanteerd [Kinderen van Afrika, Ton van der Lee]. ECO staat voor Empowerment, Capacity building, en Ownership. Empowerment wordt bereikt door lokale partners te overtuigen dat ook zij de capaciteiten hebben om de verantwoordelijkheid van een project te dragen. Om deze reden is er een zeskoppig water committee opgericht, bestaande uit leden van de VDC. Het water committee is verantwoordelijk voor de bouw, installatie en onderhoud van de waterinfrastructuur. In dit committee zitten afgevaardigden van verschillende geografische gebieden van het dorp om draagvlak te stimuleren. Vervolgens is er aan ‘Capacity building’ gedaan. In de breedste zin houdt dit in de lokale partner de vaardigheden leren die nodig zijn om het project uit te kunnen voeren. In praktische zin betekende dit uitleggen wat financiële transparantie is (van alle aankopen bonnetjes maken en bewaren), het concept kwaliteit bespreken (we willen een watertoren die er over 20 jaar nog staat), technische details doorspreken (hoogte van de watertoren bepalen, leiding diameters doorspreken, etc.), een onderhoudsplan uitdenken, en ga zo maar door! Gedurende het project hebben de Bonfari vrijwilligers een adviserende rol gehad, waarbij dus de lokale partner beslissingsbevoegdheid had. Dit had als doel om betrokkenheid en zelfvertrouwen bij het water committee leden te creëren. Betrokkenheid vanaf de start, en vertrouwen in zelf een groot waterproject te leiden heeft er voor gezorgd dat er Ownership gecreëerd is bij de lokale partner. Het water committee is niet alleen op papier verantwoordelijk voor de waterinfrastructuur van Tintinto, maar beschikt ook over de wil en vaardigheden om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 

Dit laatste is iets wat Bonfari direct heeft moeten testen. Aanvankelijk werd de projectduur op 4 weken geschat. Sicco moest na 5, Feike ging na 7, weer terug naar Nederland. Echter, het project was op dat moment nog niet af. Wekelijkse ‘dorps graaf sessies’ konden alleen op zondag uitgevoerd worden, wat het project aanzienlijk vertraagde. Vanuit Nederland kon alleen nog maar gemonitord worden of facturen werden aangeleverd en werk uitgevoerd zoals gepland. Gelukkig was het water committee zo gemotiveerd en opgeleid dat ze (tot nu toe) nog steeds het hele dorp kunnen aansporen om te helpen met het project. Verder hebben zij contact met de aannemer die verantwoordelijk is voor de technische afhandeling van het project. 

Tijdens het waterproject heeft Bonfari zich dus primair bezig gehouden met 1) kennisdeling, en 2) het opzetten van, en advies geven aan een actiegerichte water committee bestaande uit lokale partners. Op voorhand is er al veel informatie ingewonnen over het bouwen van watersystemen en watertorens. Tevens zijn Sicco en Feike langs zogenoemde ‘best practices’ in de omgeving gedaan om daar te kunnen leren van reeds voltooide waterprojecten. Een inschattingsfout is gemaakt bij het budgetteren van pijpleidingen die de watertoren en kranen verbinden. 

De kosten zijn zelfs zo hoog uitgekomen dat er geen financiering is gevonden voor 2 km aan waterleiding. Bonfari heeft een kaart opgesteld waarin overzichtelijk te zien is welke delen wel (groen vlakken) en welke delen van Tintinto nog niet (gele vlakken) voorzien zijn van water en kranen (zie afbeelding). Zoals te zien is het huidige netwerk aangelegd vanaf de watertoren wat tevens het centrum van het dorp is. In het noorden, zuiden, en zuid/westen zijn nog uitbreidingen nodig om ook daar de bevolking van water te voorzien.

Als de financiering van de uitbreiding rond is, zullen er in totaal 22 waterkranen geïnstalleerd zijn en 3.1 km aan pijpleiding. Hier kunnen dan zo’n 3000 mensen gebruik van maken voor hun dagelijkse waterbehoefte! 

Voor het financiële overzicht van dit project kan onze site geraadpleegd worden.