Duurzame samenwerking in het Watertoren project: The Water Committee Tintinto

De opgeleverde watertoren & de zonnecollectoren

In oktober 2022 hebben Feike en Sicco namens Bonfari, in directe samenwerking met Salifu (onze lokale projectmanager) een watertoren gebouwd in Tintinto. Vanaf de start van het project hebben ze intensief samengewerkt met de inwoners van Tintinto, specifiek met de leden van de Village Development Committee (VDC) en het speciaal voor dit project opgezette ‘Water Committee Tintinto’. In gesprekken met hen werd bevestigd dat een schone, publieke en goed toegankelijke watervoorziening het belangrijkste voor het dorp is. Veel inwoners moesten namelijk ver lopen voor hun watervoorziening of halen water waterputten, waarin het risico op bacteriën en vervuiling groot is. 

Aannemer Ansu rust uit in de watertoren

Een goed onderhoudsplan, van te voren afgestemd met de VDC en de inwoners van Tintinto, was voor ons een van de belangrijkste onderdelen van dit project. Op bezoek bij andere vrijwilligersorganisaties in de regio, werd bevestigd dat het hebben van een gezond onderhoudsplan en een commissie om het onderhoud te organiseren essentieel is voor langdurige impact. 

Om succesvol langdurig onderhoud te realiseren hebben we allereerst samen met de VDC het ‘Water Committee Tintinto` opgericht. De Water Committee is verantwoordelijk voor alle zaken die met de watertoren te maken hebben nadat de constructie neergezet is en overhandigd is: hoofdzakelijk het onderhoud van de toren, aanleggen van nieuwe leidingen en kranen, en het innen van onderhoudsgeld hiervoor. Naast de bouw van de watertoren, was de belangrijkste taak voor Feike en Sicco een onderhoudsplan te maken en de Water Committee op te leiden om dit uit te gaan voeren. Denk hierbij aan het leren werken met facturen en bonnetjes zodat het project financieel transparant uitgevoerd wordt. De Water Committee werd ook al betrokken bij de discussies over de locatie van de toren, de zonnepanele en het selecteren van locaties waar waterkranen geïnstalleerd werden. 

De uitvoering is door Bonfari middels het ECO-principe gedaan: Empowerment van het Water Committee zodat de leden zich onderdeel voelen van de groep die het waterprobleem in Tintinto op ging lossen. Dit zijn de nieuwe vaardigheden die nodig zijn om een watertoren project uit te voeren, aangeleerd in de vorm van Capacity building en Ownership: lokaal eigenaarschap van het waterprobleem in Tintinto, om met de aangeleerde capaciteiten langdurig de watertoren te onderhouden en schoon water te garanderen voor de lokale bewoners. Deze aanpak heeft er ondermeer voor gezorgt dat er dagelijks 4 tot 75 mensen kwamen helpen bij het project. 

Na afronding van het project heeft het Water Committee de volledige verantwoordelijkheid voor de watertoren op zich genomen. Bonfari heeft elke maand contact met de Water Committee en met de lokale projectmanager. 

Met speciale dank aan Stichting Wilde Ganzen voor het delen van jullie ervaring en de projectondersteuning. Tevens willen wij ook de VDC & de inwoners van Tintinto bedanken voor de warmhartige samenwerking.