Zonnepanelen Malawi

Het doel van het project was de huidige en toekomstige artsen die in St. Luke’s Hospital werken of gaan werken van continue stroom te voorzien in hun woning. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om belangrijke apparatuur op te laden, te koken en een lichtje te branden in de avonduren. Met name het hebben van licht in de avonduren is van belang omdat dit mogelijkheid creëert voor artsen om zich op medische zaken in te lezen, te studeren en tijd te besteden aan administratie.  

In dit project hadden wij als Bonfari een meer adviserende rol. In deze rol hebben wij gestuurd op de pijlers die wij als stichting nastreven. Wat betreft de samenwerking met lokale bevolking, hebben wij gestuurd op een lokale aannemer. Uiteindelijk is gekozen om gebruik te maken van de diensten van Powered By Nature, een bedrijf gespecialiseerd in het aanleggen van duurzame energievoorzieningen uit Malawi. 

Met betrekking tot het effecient inzetten van beschikbare middelen, speelde in dit project een aantal facetten. Zo hebben we optimaal gebruik gemaakt van de kennis die wij reeds hadden opgedaan in Gambia, met betrekking tot het uitvoeren van dit soort projecten. Daarnaast kan door de continue stroomvoorziening het potentieel van artsen van St. Luke’s optimaal worden benut.

Updates van dit project