Sponsoring leerlingen

Zoals we eerder al schreven, was het tijdens de Coronapandemie lastig om projecten uit te voeren in Gambia. Vlak voordat reizen naar Gambia lastig werd hebben Hanneke van den Brink en Susan van der Ploeg echter al contact gehad met Memba Kinteh het hoofd van de school in Tintinto, waarbij een idee voor een project werd besproken. Memba gaf aan dat er een groep kinderen, met veel potentie, buiten het onderwijs dreigde te vallen. Hij vroeg of wij vanuit Bonfari de mogelijkheid zagen om een fonds op te zetten, om deze kinderen te sponsoren. Onderstaand geven Hanneke en Susan een korte introductie van het project. De komende maanden zullen Hanneke en Susan updates geven over dit project.

Het onderwijs in Gambia is in principe gratis. Wel wordt er van ouders verwacht dat zij een aantal zaken zelf betalen. Zo moeten ze het schooluniform van hun kind betalen, net als schoenen, een rugzak en sommige schoolspullen zoals een aantal potloden en schriften. Daarnaast moeten kinderen eten gedurende de dag, iets wat gewoonlijk op school wordt gedaan tegen een minimale vergoeding. Dit levert problemen op die wij in Nederland kennen, namelijk deze kosten zijn voor een deel van de armere Gambiaanse gezinnen niet op te brengen. De gevolgen voor een Gambiaans kind zijn echter verstrekkender, namelijk dat kinderen vaak niet meer naar school mogen/komen.

Vanaf dit schooljaar is onder leiding van Hanneke en Susan een sponsorprogramma voor kinderen opgezet. Er is voor gekozen met een kleine groep van 10 kinderen uit het dorp Tintinto te starten en om deze kinderen gedurende hun gehele schooltijd te sponsoren, tenzij er zwaarwegende redenen zijn de sponsoring eerder te staken. Deze kinderen krijgen eenmalig de spullen die zij nodig hebben om naar school te gaan, daarnaast krijgen zij maandelijks een kleine toelage om repeterende kosten te dekken. Denk hierbij aan eenmaal per dag een warme maaltijd op school, boeken, schriften en potloden die moeten worden aangeschaft. De kosten per kind bedragen 150 euro per jaar (€12,50 per maand). De kinderen zijn niet door ons gekozen, maar zijn door de school aangedragen. Het betreft gemotiveerde leerlingen met een zeer arme achtergrond.

De uitvoering van dit project ligt in handen van de directeur van de school: Memba Kinteh. Bij de meeste kinderen krijgen de ouders het geld (in twee separate delen uitgekeerd), en controleert Memba of de kinderen inderdaad goed gekleed en met etensgeld op school aanwezig zijn. In enkele gevallen beheert Memba zelf het geld voor de lunch dat door de kinderen bij hem afgehaald kan worden.

Hanneke en Susan onderhouden contact met de kinderen en hun families. Hierbij nemen zij niet de rol op zich om de kinderen te controleren, maar proberen zij wel te kijken wat de impact is van de ondersteuning die wordt gegeven. Het bestuur van Bonfari ziet in dit project voornamelijk toe op het naleven van onze pijlers.

Omdat het project een langere looptijd heeft, waarbij jaarlijks een investering wordt gevraagd, zijn wij opzoek naar mensen die een kind zouden willen sponsoren. De kosten per kind zijn €12,50 per maand. Hiervoor krijgt hij alle bovenstaande voorzieningen. Met de sponsoring van een kind help je niet alleen een kind, maar ook de familie rond het kind.

Vanaf de start van de Coronapandemie is dit project onderzocht, waarbij het project getoetst is aan de pijlers van de stichting. Zoals aangegeven is de vraag vanuit de lokale gemeenschap opgekomen en wordt het project geleid door personen waar wij goede ervaringen mee hebben (pijler 1). Met Memba is uitgebreid overleg geweest over hoe we enerzijds kunnen verzekeren dat kinderen hun school kunnen afmaken en anderzijds zo veel mogelijk kinderen geholpen kunnen worden (pijler 2). Zonder de privacy van de kinderen die gesponsord worden te schenden, zullen wij transparant zijn over welke kosten per kind worden gemaakt, waar deze kosten heen gaan en wat de resultaten zijn van onze (lees Hanneke en Susan) inspanningen (pijler 3)