Doel

Kansen creëren voor kansarmen in de minst ontwikkelde landen op aarde

Duurzame samenwerking

Door nauwe samenwerking met lokale bevolking spelen we in op hun daadwerkelijke behoeften en zorgen we dat uitgevoerde projecten door henzelf onderhouden kunnen worden.

Efficiënt gebruik middelen

Wij willen dat het maximale gehaald wordt uit de inzet en donaties van ons netwerk. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van lokaal beschikbare middelen, gebruiken we kwantitatieve data om de impact van onze afwegingen te analyseren, houden we onze overhead kosten minimaal en zorgen we dat de welvaart uit het Westen terecht komt in de armste regio's op aarde.

Transparantie

Bonfari bestaat uit vrijwilligers met de beste bedoelingen, daarom zijn wij altijd open en eerlijk over alles wat we doen. Heeft u twijfels, opmerkingen of suggesties? Dan kunt u altijd inzicht krijgen in onze gang van zaken.

Visie

Hoe gaan we onze doelen nastreven?

Continuïteit

Iedere keer dat een vrijwilliger een project gaat uitvoeren, zal deze ook op zoek gaan naar nieuwe projectmogelijkheden die in lijn liggen met het doel van Stichting Bonfari. Dit zorgt ervoor dat het werk wat we doen duurzaam en maatschappelijk verantwoord blijft. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid voor organische groei van de organisatie.

Vrijwilligers

De openstaande projecten kunnen door vrijwilligers opgepakt worden. Hierbij is het de bedoeling dat de vrijwilliger zelf verantwoordelijk is voor de fondsenwerving, in samenwerking met het bestuur. Voor enthousiaste, geschikte vrijwilligers kan Stichting Bonfari dienen als "garantie". Doordat wij een officiële ANBI-stichting zijn, weten sponsors dat hun bijdrage in goede handen is. Door in ontwikkelingslanden lokaal nieuwe projectmogelijkheden te selecteren wordt het risico op "voluntourism" geminimaliseerd. Een fantastische mogelijkheid voor studenten die nuttig vrijwilligerswerk willen doen!

Financiën

Wij hebben geen geheime (financiële) motieven, en proberen met alles wat we doen ons doel na te streven. Daarom doen wij onze boekhouding online, en heeft iedereen die dit wil hier inzicht in. Hier zijn al onze jaarverslagen sinds onze oprichting.

Open boekhouding