Value-based volunteering: het maximaliseren van de impact per euro

In onze reeks blogs over value-based volunteering bespreken wat voor ons vanuit Bonfari de belangrijkste elementen van goed vrijwilligerswerk zijn: transparantie, duurzame samenwerking met de lokale bevolking en efficiënt gebruik maken van beschikbare middelen. Vandaag hebben we het over ‘Efficiënt gebruik maken van beschikbare middelen’: het maximaliseren van de impact per euro. 

 

Wat is het idee?

Geinspireerd door de sociale beweging ‘Effective Altruism’, streeft Bonfari naar het maximaliseren van de impact per euro. Onder de leus “doing good better” proberen aanhangers van Effective Altruism door middel van harde bewijzen en redeneringen zo efficiënt mogelijk goed te doen. Zo zou een effectief altruïst kunnen beredeneren dat zij meer impact kan maken door te blijven werken en dat geld te doneren aan een goed doel; wanneer de impact die door middel van donaties hoger is dan wanneer zij zelf de handen uit haar mouwen zou gaan steken in een ontwikkelingsland.

Dit vinden we bij Bonfari een mooi principe, maar tegelijkertijd zijn wij net gestart op de arbeidsmarkt of nog student en geen Bill Gates met een miljoenenbudget. Ook halen we veel voldoening uit onze persoonlijke betrokkenheid bij het vrijwilligerswerk en hierdoor zorgt juist het kleinschalige karakter van de projecten voor veel positieve effecten . Zie hier onze uitdaging: hoe maximaliseren we de impact van iedere euro in een kleinschalige stichting, waar de motivatie van zowel vrijwilligers als donateurs gevoed wordt door directe banden met de lokale bevolking?
Dit wil niet zeggen dat kleinschalige persoonlijke projecten niet efficiënt uitgevoerd kunnen worden! In tegendeel: geïnspireerd door effectief project management kan er gekeken worden naar euro’s die ergens anders meer uit hadden kunnen halen. 

Om het effect van dergelijke projecten te maximaliseren wordt er gefocust op een specifieke selectie van projecten en doelgroepen. Ook wordt er kritisch gekeken naar uitgaven om zo de overhead te minimaliseren en om zo min mogelijk uit te geven aan consumables. Daarnaast proberen we het ook zo makkelijk mogelijk te maken voor donateurs om een bijdrage te leveren.

Waarom is deze efficiëntie nodig?

Wellicht is het beantwoorden van deze vraag overduidelijk, maar we gaan er toch graag even op in. Als Bonfari willen we kansen creëren voor kansarmen in de minst ontwikkelde landen op aarde. Hiervoor hebben we helaas beperkte middelen beschikbaar binnen ons directe en indirecte netwerken. Daarnaast is het effect van wervingscampagnes vaak beperkt want ze resulteren in een verwachte stijging van het aantal donaties van slechts enkele procenten. Niet alleen om deze reden is het verstandig om er vanuit een organisatie altijd naar te streven om alles uit ieder gedoneerde middel te halen.

Het is ook belangrijk om bewustzijn te creëren en te behouden over wat de potentiële impact van de gedoneerde middelen is. Hierdoor blijven vrijwilligers zich bewust van de reden waarom efficiëntie nodig is en zien de donateurs ook direct meer impact van hun donatie. We verwachten dat donateurs en vrijwilligers op deze manier toegewijd blijven aan hun inzet en dat de superfocus tegelijkertijd ook zorgt voor een cultuur rondom het streven naar efficiëntie. Zoals te lezen is in het kopje ‘overhead minimaliseren’ doen we al goed ons best om deze cultuur vast te houden.

Wat gebeurt er zonder efficiëntie?

Zonder efficiënt gebruik van euro’s komt het geld niet terecht bij de beoogde doelgroep. Op de website van het CBF, een toezichthouder voor goede doelen, is er voor een 631 goede doelen een overzicht te zien van hun jaarverslagen, welke zijn opgesplitst overhead, werving en het daadwerkelijke doel. Na even klikken is er direct al een goed voorbeeld te vinden waarbij er slechts 60% van de gedoneerde 250.000,- daadwerkelijk terecht is gekomen bij het goede doel. We gaan er natuurlijk vanuit dat iedereen vrijwilligerswerk met de juiste bedoelingen doet, maar volgens onze filosofie zou je je af kunnen vragen of de 100.000,- aan “beheer en administratie” niet beterhttps://bonfari.nl/admin/#/collections/blogs besteed had kunnen worden. 

Hoe implementeren wij middelen efficiënt?

Hoewel we alles kunnen rationaliseren ten behoeve van de efficiëntie, blijft het voor ons ook een subjectieve kwestie. We opereren binnen vaste kaders en het is ook belangrijk voor ons om gemotiveerd te blijven tijdens de uitvoering. Zoals hieronder te lezen, zijn er bij de meeste van onze implementaties wel wat kanttekeningen te maken.

We focussen op de minst ontwikkelde landen, daar valt het meest te winnen

Binnen onze organisatie leggen wij de focus op kleinschalige projecten in de armste landen van de wereld om het maximale effect uit de beperkte middelen te halen. Vanwege ons persoonlijke netwerk was het makkelijk en effectief om aan de slag te gaan binnen Gambia en Malawi. Zonder dit persoonlijke netwerk, hadden we ons wellicht eerder gefocust op armere landen zoals Burundi of Zuid-Sudan. 

We doen zelf wat we zelf (het beste) doen

Om ons werk zo efficiënt mogelijk te doen, heeft ieder van ons heeft zijn/haar eigen specialiteit. Zo zijn we weinig bezig met dingen uit te zoeken en hebben we er ook nog eens plezier in.

Website: Simon, David
Opzetten stichting & legal: Frank
Design & media: Tessa
Project Planning: Rogier

We maken het financieel aantrekkelijk voor onze donateurs 

Wij maken het voor onze donateurs makkelijk om door middel van een ANBI donatie een bij de belasting aftrekbare donatie te doen. Dit ANBI formulier maken wij zelfs makkelijk digitaal invulbaar via onze website. Door dit op deze manier te doen verwachten wij dat de drempel tot donatie lager is en dat er meer euro’s daadwerkelijke terecht komen bij de beoogde doelgroep. Daarnaast zorgen we er zo ook direct voor dat we hier zelf zo min mogelijk tijd aan hoeven te besteden, die kunnen we dan mooi weer ergens anders inzetten.

We minimaliseren onze overhead

Verder proberen wij door middel van het gebruiken van gratis services zoals website en email onze overhead te minimaliseren. Helaas zijn er nog geen gratis alternatieven voor banken maar door het kiezen van de goedkoopste bank voor stichtingen proberen we dit zelfs te minimaliseren. Dit zorgt er ook voor dat wij met trots onze financiën 100% transparant op onze site hebben staan.

We zijn kritisch en georiënteerd op de lange termijn

Dus, een zo groot mogelijk deel van de euro’s die binnenkomen in Nederland wordt besteed in Gambia/Malawi, waar deze euro’s veel meer waard zijn (denk maar aan arbitrage handel). Hier kijken wij echter nog wel kritisch naar de uitgaven door vooraf te bekijken wat het nut van de projecten is, hoe we de middelen daar het best kunnen besteden, wat de zelfvoorzienendheid is van een project, en hoe het project past in de lange termijn strategie van overige projecten, i.e. projecten rondom nutsvoorzieningen creëren zelf weer extra tractie voor verdere ontwikkelingen. Deze kritische kijk baseren wij grotendeels op de toetsingscriteria die wij behandelen in deze blogreeks over value-based volunteering. Een leuk voorbeeld van het doen van efficiënte uitgaven tijdens een project: tijd is er voldoende in Gambia en je moet de omgeving toch een beetje ontdekken, daarom is er ooit een vrijwilliger 5 wisselkantoren langsgegaan om de beste wisselkoers te krijgen.

We zetten onze lokale contacten in om de beste projecten te selecteren

Door goed contact te houden met de lokale bevolking is het voor ons mogelijk om de behoefte van projecten echt op waarde te schatten. De moeder van Frank weet goed wat er speelt, we hebben korte lijntjes met het Village Development Committee, en via Whatsapp krijgen we soms ook nog berichten binnen vanuit individuele mensen uit Gambia.

We laten ons informeren op wat anderen beter kunnen

Het wiel opnieuw uitvinden is natuurlijk voor niemand efficiënt, daarom proberen we altijd ervaring op te halen en te delen bij andere stichtingen zoals verenigde stichtingen Gambia (VSG) en Volunteer Correct. Daarnaast zijn er op het internet in het algemeen voldoende kritische bronnen te vinden over goed vrijwilligerswerk zoals Effective Altruism fora en Sara van Kinsbergen.

Hoe kan onze efficiëntie beter?

Ondanks onze moeite blijft het belangrijk om altijd een kritische blik te houden, juist ook op jezelf. Zo zijn we van mening dat we onze overhead nog veel meer kunnen minimaliseren door een actiever sponsorbeleid te voeren. We weten dat er veel mogelijk is via vaste donateurs, samenwerkingen met andere stichtingen en overheidssubsidies, maar in het dagelijkse reilen en zeilen hebben we hier nog geen tijd voor genomen.

Bij echt effectief altruïsme schaart men zich achter harde cijfers en uiteenzettingen, maar tijdens het kwalificeren van projecten blijven wij soms hangen in de subjectieve meningen van ons en de Village Development Committee (VDC). Zoiets als een harde ROI op basis van een betere schatting van de verwachte kosten per per project zou dit kunnen voorkomen. 

Door middel van financieringsstructuren, zoals microkredieten, zouden wij ook graag zien dat mensen ‘zelf leren vissen’ om ze niet van ons afhankelijk te maken. Bij de aanleg van de de omheining voor de schooltuin in Tintinto bleek dit van te voren te slecht doordacht waardoor er al meerdere keren bij ons is aangeklopt voor onderhoudskosten.
Als laatste willen we ook nog benadrukken dat Tintinto nog een relatief welvarend gebied is door de toerisme uit het kustgebied, maar er zijn nog veel armere gebieden verder landinwaarts in Gambia: hier zou ieder middel nog meer waard zijn.