Value-based Volunteering: Duurzame relatie met de lokale bevolking

In onze reeks blogs over value-based volunteering bespreken wat voor ons vanuit Bonfari de belangrijkste elementen van goed vrijwilligerswerk zijn: transparantie, duurzame samenwerking met de lokale bevolking en efficiënt gebruik maken van beschikbare middelen. Vandaag hebben we het over: Duurzame relatie met de lokale bevolking.

 

Wat is het idee?

Een duurzame relatie is een relatie die de lokale bevolking in staat stelt om hun meest prangende problemen langdurig en effectief op te lossen. We willen de kennis en middelen van zowel de vrijwilligers als de lokale bevolking maximaal benutten om tot een succesvolle uitkomst te komen. Wij geloven dat een duurzame relatie de volgende kenmerken heeft:

  1. Een persoonlijke band

Verschillen tussen culturen kunnen reusachtig zijn, en als buitenstaander is het niet altijd even makkelijk om geaccepteerd te worden. Er is ervaring en vertrouwen nodig om met mensen met een andere achtergrond te kunnen communiceren, op een wederzijds respectvolle manier met elkaar om te gaan, en om daadwerkelijk te begrijpen waar iemand behoefte aan heeft. Daarom geloven wij dat de basis voor effectief vrijwilligerswerk een persoonlijke band is, waarbij een vrijwilliger en organisatie de tijd nemen om de lokale bevolking echt goed te leren kennen en een langdurige vertrouwensband op te bouwen.

  1. Lokale behoeften vervullen

Een persoonlijke band ligt ook ten grondslag aan het in kaart brengen van lokale behoeften. Het succes van organisaties zoals GiveDirectly bewijst dat mensen zelf het beste weten hoe ze geholpen kunnen worden. Wij geloven dat het meest succesvolle vrijwilligerswerk een duidelijke behoefte vervult. Die behoefte wordt achterhaald door samen te werken met bestaande volksvertegenwoordiging en een open dialoog aan te gaan over behoeften en mogelijkheden.

  1. Financiële onafhankelijkheid

Op veel plekken is er niet genoeg welvaart om sociale voorzieningen te onderhouden door middel van bv. belastingen. Ook als het duidelijk is dat een kleine onderhoudsbijdrage een hoop problemen kan voorkomen op de lange termijn is zorgen dat er vandaag eten is natuurlijk belangrijker. De beste projecten zijn projecten die na een eenmalige investering zelf geld opleveren wat gebruikt kan worden voor onderhoud van datzelfde project. Zo kan ervoor gezorgd worden dat de lokale bevolking niet afhankelijk wordt van langdurige financiële ondersteuning.

  1. Lokaal eigenaarschap

“Give a man a fish and he eats for a day. Teach him to fish and he eats for a lifetime.” Wij geloven dat vrijwilligerswerk de grootste kans van slagen heeft als de begunstigden zo veel mogelijk zelf doen. Liefst is er een lokale projectmanager, die een begroting en businessplan maakt, een uitvoerend team samenstelt, en het project uitvoert. Als er niemand is die dit eerder gedaan heeft, is er misschien iemand die dit graag wil leren met hulp van een ervaren vrijwilliger. 

Waarom is een duurzame relatie nodig?

Het hoofddoel van vrijwilligerswerk is het helpen van de medemens. Mensen die in een land als Nederland wonen hebben vaak de middelen om problemen die zich voordoen in landen zoals Gambia direct op te lossen. Dit is erg fijn, maar deze middelen zijn maar een klein onderdeel van de oplossing. Zoals hier kort wordt samengevat, is het oplossen van andermans problemen vaak niet het beste idee. Om te groeien; om niet afhankelijk te worden; en omdat mensen zelf het meeste weten over hun eigen problemen; moeten mensen hun eigen problemen kunnen oplossen. Idealiter zou iedereen dit volledig zelf kunnen, maar door de huidige ongelijkheid in de wereld, is dit niet realistisch. De kennis en middelen van welvarende mensen zijn een waardevol hulpmiddel, maar ze zijn alleen waardevol als de ontvangers hiervan zelf hun meest prangende problemen duurzaam kunnen oplossen. Wij geloven dat een duurzame relatie het beste middel is om dit te bereiken.

Wat gebeurt er zonder een duurzame relatie?

Het belangrijkste probleem wat zich voordoet zonder een duurzame relatie is dat een project geen positief, of zelfs een negatief, effect heeft op het welzijn van de lokale bevolking. Een goed voorbeeld van wat er kan gebeuren zonder duurzame relatie is de PlayPump. Het idee was om een nieuw soort waterpomp te installeren die water oppompt op het moment dat kinderen spelen op een draaitoestel. Er werden miljoenen opgehaald en honderden PlayPumps gebouwd. Toen bleek dat deze draaitoestellen helemaal niet meer leuk zijn om op te spelen omdat de weerstand van de pomp ervoor zorgt dat ze moeilijk draaien. Uiteindelijk waren de volwassenen in de dorpen hun rug krom aan het lopen om water uit de draaitoestellen te halen. Een duurzame relatie zoals hierboven beschreven had ervoor kunnen zorgen dat eerder duidelijk was dat de PlayPump niet bereikt wat de bedenkers dachten.

Hoe proberen wij een duurzame relatie te implementeren? 

We zijn inmiddels 5 jaar aan het werken aan een duurzame relatie met de bevolking van het dorp Sotokoi/Tintinto. We hebben een goede band met de lokale school en met het VDC (Village Development Committee). We hebben hier meerdere projecten gedaan, bijvoorbeeld het verbeteren van de onderwijsvoorzieningen van de school. We zijn daarnaast bezig een project op te zetten om de drinkwatervoorziening in het dorp te verbeteren.

Hoe kunnen wij onze duurzame relaties verbeteren? 

Toen we begonnen met onze projecten hadden we nog geen duidelijk beeld van het opbouwen van een duurzame relatie. Een van de projecten die we gedaan hebben is het bouwen van een met gaashekwerk omheinde schooltuin voor agrarische les. Deze omheining heeft al 2x onderhoud nodig gehad waar de school geen geld voor had. We hadden hier beter een financiële constructie voor kunnen bedenken waarbij bijvoorbeeld de gewassen die verbouwd worden verkocht zouden worden om te sparen voor onderhoudskosten. We leren daarnaast ook erg veel van andere stichtingen. Via Verenigde Stichtingen Gambia zijn de in aanraking gekomen met o.a. Stichting Dawda, die een goed voorbeeld geven. Voor volgende projecten proberen we alle bovenstaande ideeën zo goed mogelijk te volgen!